Lyrics Of Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye

Image of Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye

Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye Lyrics

Have you been searching for how to get the lyrics of Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye you’ve gotten to the right place as we provide lyrics for the National Anthem Of every Country.

Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye Full Lyrics

Burkĩmbã pĩnd n kisga wõrbo la yãnde hal yʋʋm tusri
B kisga fãadbã sẽn yi yɩɩga hal yʋʋm koabga, n wa ne yembdo,
B tõdga sɩlem-wɛɛgã sẽn toeeme, n lebg yaoolem yembdo
B kisga sɩlem-wɛɛgã yembdooh ne a tẽng-n-tɛɛndbã fãa gilli.
Wʋsg n bas raoodo, la kẽer me sɩd zãgsame,
La pãn-kongrã, la tõogrã, la tʋʋlgã kaagre,
Zɩɩmã raagre kenga d nin-buiidã pelse
La b paasa b raoodo n leb n zẽk b burkĩndi.
La yʋng a ye tãa, a ye tãa,
Kʋmba nin-buiidã vɩɩm kibare,
La yʋng a ye tãa bal pʋgẽ waa, tɩlgre sor pakame
Tɩ b rɩk n babsd vɩ-noogo,
Yʋng a ye lagma tõnd nin-buiidã
Ne nin-buiidã sẽn be dũni wã fãa pʋgẽ
N baood tɩlgre la paoongo, ne b sũurã fãa
Kall tɩ d tõoge, ba d na n ki d tẽng yĩnga

End.

  Lyrics Of Bulgarian National Anthem – Mila Rodino

Hope you’ve read thoroughly through the lyrics of Burkina Faso National Anthem – Le Ditanye and I hope this have solved your problem of search fro the lyrics of this anthem. Bookmark this page and always come back and check for more national Anthem lyrics.

 

Do you find Litemusics useful? Click here to give us five stars rating!

HighLife

Join the Discussion

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Hausa
 - 
ha
Hindi
 - 
hi
Japanese
 - 
ja
Korean
 - 
ko
Portuguese
 - 
pt
Spanish
 - 
es